Op de bank met DUS!

DUS! bestuur april 2017

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. DUS! wil in de nieuw te vormen raad wederom graag de stem van zoveel mogelijk inwoners van Uithoorn & de Kwakel vertegenwoordigen. Het opstellen van een verkiezingsprogramma waarin zij hun stem vertegenwoordigd zien is daarin de eerste stap. DUS! kiest er daarom voor het verkiezingsprogramma niet uitsluitend te bedenken van achter een bureau, maar het ook tot stand te laten komen met input van inwoners. Niet in het gemeentehuis, maar op plekken midden in de Uithoornse samenleving. Door ontmoeting laagdrempelig te organiseren, wil DUS! nieuwe input genereren. Wat leeft onder inwoners in verschillende buurten? Waar moet de komende jaren bijzondere aandacht voor komen? Wat moet in 2022 bereikt zijn door de nieuwe Gemeenteraad?

DUS! wil Uithoornaars en Kwakelaars ontmoeten en zich in gesprek met hen laten inspireren voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Het middel daartoe is het ‘DUS! bankje’, waarmee de actieve leden van DUS! in het voorjaar en de zomer van 2017 op diverse locaties in Uithoorn en De Kwakel zullen neerstrijken. Sympathisanten van DUS! en willekeurige voorbijgangers die niet vanzelfsprekend met DUS! in aanraking komen,  zullen uitgenodigd worden op het bankje voor een gesprek. DUS! luistert open en actief naar wat Uithoorn & de Kwakel haar toefluisteren. Zo worden ideeën, vragen, zorgen, dromen en verhalen verzameld. Na iedere ontmoeting wordt besproken wat DUS! er voor het verkiezingsprogramma uit kan leren.

We zullen steeds het tijdstip en de locatie van het DUS! bankje aankondigen via social media. Wees welkom voor een kop thee en een ontmoeting!