Plan Dorpscentrum

DUS! bestuur november 2017

De fractie van DUS! is tegen het plan voor het Dorpscentrum.
In het voorstel van het college is opgenomen dat eenrichtingsverkeer kan blijven rijden. Door allerlei maatregelen moet het aantal motorvoertuigen over de brug omlaag. Met eenrichtingsverkeer zullen dat er nog steeds zo’n 4.000 per etmaal zijn. Vrachtauto’s en trekkers worden dan niet meer toegestaan.

DUS! is van mening dat een doorgaande weg voor motorvoertuigen ernstige afbreuk doet aan de beoogde prettige woon- en leefomgeving en dan ook geen sprake is van het aaneengesloten dorpscentrum. En inderdaad vrachtauto’s en landbouwverkeer horen daar sowieso niet. DUS! wil een prettig verblijfsgebied waar mensen graag komen om te winkelen. Dan hebben de winkels ook meer kans van slagen. Door verandering van bestedingspatronen hebben de winkels het al moeilijk genoeg.

Helaas was alleen het CDA het met ons eens. PvdA, Gemeentebelangen en VVD stelden zelfs voor om tweerichtingsverkeer te houden. Mede door de steun van Groen Uithoorn is hun amendement met 12 tegen 9 stemmen aangenomen. Voldoende reden voor DUS! om tegen het hele voorstel te stemmen!