Politiek café ‘Natuurlijk duurzaam’ Zaterdag 14 mei

Welkom bij het Politiek café ‘Natuurlijk Duurzaam’

Hierbij nodigt de lokale politieke partij DUS! u van harte uit voor een Politiek café ‘Natuurlijk Duurzaam’. Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom op zaterdag 14 mei van 15:00 – 17.30 in Gerrit (ook bekend als de Hoeksteen; inloop vanaf 14.45). Tijdens deze middag worden twee lezingen gegeven. De eerste gaat over hittestress en de tweede handelt over mogelijkheden om onze omgeving te ‘vergroenen’. Hierna gaan we met elkaar de discussie aan wat wij in Uithoorn gezamenlijk kunnen doen om Uithoorn en De Kwakel duurzamer te maken en de biodiversiteit te vergroten.

De media staan bol met berichten over de opwarming van de aarde en de gevolgen van de klimaatverandering zoals overstromingen, bosbranden en een stijgende zeespiegel. Ook de biodiversiteit loopt schrikbarend terug.

Wat DUS! betreft is het vijf over twaalf. Klimaatadaptatie, afvalscheiding en reductie van restafval, verduurzamen van woningen, opwekken van duurzame energie, herstel van biodiversiteit.

DUS! vindt dat dit uitdagingen zijn waar we met z’n allen, ook in Uithoorn en De Kwakel, keihard aan moeten werken. Voor de planten en dieren en voor onze kinderen.

DUS! zet zich hiervoor in. Graag doen we dit samen met u.

Het programma:

  1. Lezing 1. Sander Bauer is expert natuurinclusieve stad en hij geeft een lezing over het thema ‘Hittestress’. Hij licht het begrip toe en gaat in op de huidige stand van zaken. De vraag wordt beantwoord wat Uithoorn en bewoners in dit kader kunnen doen.
  2. Lezing 2. Een vertegenwoordiger van Stichting Steenbreek licht dit initiatief toe. Als club van ecologen en bestuurders namen zij in 2015 het voortouw om steden actiever te vergroenen. Dit initiatief wordt ondertussen in heel Nederland omarmd. De vraag wordt beantwoord of het aan de burger is om haar omgeving te vergroenen of dat dit aan het lokaal bestuur is.
  3. Workshop en discussie. We gaan met elkaar in gesprek om vast te stellen of de gemeente Uithoorn genoeg doet aan verduurzaming en het vergroten van de biodiversiteit en of u hier zelf een aanvullende bijdrage aan kunt leveren.

U kunt zich gratis opgeven voor deze bijeenkomst via secretariaat@dus-uithoorn.nl. (voorkeur)

Uiteraard kunt u natuurlijk ook zo even binnenlopen.