Standpunt DUS! Inzake Schiphol

“Allereerst vinden wij het belangrijk dat we alle mensen die de afgelopen 10 jaar zo hard hebben gewerkt aan dit dossier bedanken. Ook dank aan PUSH en aan de insprekers en aan alle inwoners hier aanwezig. Door de inzet van een ieder en de intensieve lobby naar de tweede kamer hebben we al veel voor elkaar gekregen, o.a. dat Uithoorn heel duidelijk op het netvlies staat van de minister.

Standpunt van DUS! naar aanleiding van het advies van Minister Nieuwenhuizen dat Schiphol mag groeien van 500.000 naar 540.000 vliegbewegingen op korte termijn. Verwoord tijdens de raadsvergadering van 17 oktober jl.

Wat DUS! betreft stopt de groei. Genoeg is genoeg! 
De lucht moet schoner en het geluid moet minder. Onze gezondheid staat voorop. Dus wij zeggen nee tegen de plannen van de minister. Geen groei! En dat is ook de boodschap die recht doet aan de mening van onze inwoners.

Als je je als politieke partij gaat uitspreken over Schiphol dan is het gevaar dat je gaat verzanden in het opsommen van feiten, het aanhalen van rapporten, het discussiëren over definities en het uitleggen van afkortingen LIB4 of 5, 20ke, ORS, BRS en noem maar op. De essentie van de vraag raakt zoek in de brei van informatie. Dus moet je het terugbrengen naar de kern.

Want waar gaat het om? Wij spreken ons vanavond als raad, als individuele fracties, duidelijk uit of we het wel of niet eens zijn met het plan van de Minister om Schiphol te laten groeien naar 540.000 vluchten op korte termijn. En we geven onze uitspraak mee aan de Wethouder als leidraad in de gesprekken die hij over het onderwerp Schiphol voert, waar dan ook. Niets meer en niets minder. 

Als je dan kijkt naar wat we weten:

1. De geluidsoverlast is in sommige wijken van Uithoorn en de Kwakel nu al veel te groot. 
2. De gezondheid van onze inwoners staat zwaar onder druk
3. De luchtkwaliteit rondom Schiphol is sterk verslechtert (door de hoge fijnstof en CO2 uitstoot)
4. De veiligheid staat onder druk want de primaire banen worden al tot aan hun maximale capaciteit gebruikt
5. Een groot deel van de groei zal vliegverkeer over de Aalsmeerbaan zijn
7. De uitslag van de bewonersconsultatie is: geen groei en minder geluidsoverlast
8. En laten we niet vergeten dat wij nog hinderbeperking tegoed hebben vanuit het Aldersakkoord. Want Schiphol is de afgelopen jaren wel gegroeid naar de 500.000 vluchten maar Uithoorn heeft alleen maar meer hinder gekregen. Groei en hinder vermindering gaan blijkbaar niet hand in hand.

En als je dan even buiten de grenzen van onze gemeente kijkt, spelen er nog andere belangrijke zaken:

1. De ontwikkelingen en innovaties gaan niet zo snel dat je binnen een afzienbare tijd kan verwachten dat reguliere vluchten elektrisch en zonder milieu- en gezondheidseffecten zijn. (En de voorgestelde groei begint al binnen een jaar)
2. We hebben een klimaatakkoord waar we aan moeten voldoen
3. De natuur en met name de rondom Schiphol verslechtert
4. Iedereen moet verduurzamen, boeren staan onder druk en Schiphol mag groeien terwijl zij een groot aandeel heeft in de schadelijke uitstoot.
6. Gemeenten rondom Schiphol hebben enorme bouwbeperkingen
5. De voorwaarden waaronder Schiphol van de minister groei kan verdienen zijn onvoldoende gedefinieerd en vooralsnog afhankelijk van interpretatie
6. Schiphol betaalt nog steeds geen btw op tickets of accijns op brandstof waardoor de ticketprijzen laag worden gehouden. (Oneerlijke concurrentie tov ander vervoer)
7. De mate waarin groei van Schiphol een positief effect heeft op de economie staat flink ter discussie

Wat DUS! betreft is de conclusie duidelijk: Nee! We zijn het niet eens met de minister dat Schiphol kan groeien naar 540.000 vluchten. En dat is de boodschap die onze wethouder wat ons betreft overal moet laten horen.

En hierin staan we niet alleen. In deze raad staan we niet alleen en ook daarbuiten niet. Veel inwoners en ook gemeenten om ons heen denken er hetzelfde over en spreken zich uit. Actiegroepen spreken zich uit. 

Dus onze krachtige boodschap vanavond is:
1. we blijven de verbinding zoeken 
2. we laten ons niet uit elkaar spelen door geneuzel over details, definities en nuances.
3. En we laten ons niet verblinden door beloften en ongedefinieerde toezeggingen.
Dat hebben we de afgelopen jaren teveel meegemaakt. Dus geen rookgordijnen meer om groei van Schiphol mogelijk te maken!!

Samen met omliggende gemeenten en samen met actiegroepen laten we een eenduidige boodschap horen: Geen groei van Schiphol. 

Vanavond gaat het om de reactie op de brief van de minister: voorgestelde groei van Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen te beginnen op korte termijn. 

DUS! Spreekt duidelijk uit:
Wij zijn tegen groei van Schiphol! 
We hopen dat alle partijen dat ook vinden en zich daarover duidelijk uitspreken. 

Samen met PvdA en Durf dienen wij een motie in waarin we deze boodschap heel duidelijk laten doorklinken.“