Terugblikken en vooruit kijken.

DUS! bestuur november 2017

Dat doe fractievoorzitter Peter Timmer in de laatste algemene beschouwingen in deze raadsperiode. Eindelijk géén bezuinigingen meer, géén OZB-verhoging, maar de schuldenlast is nog hoog. In het sociaal domein heeft de gemeente er veel taken bijgekregen. En dat is allemaal goed verlopen. Nu werken aan nog betere zorg met minder schotten tussen allerlei regelingen. Vele mooie initiatieven zijn tot stand gekomen. Meer nadruk op kwaliteit van het groen en werken aan meer duurzaamheid. 

Algemene beschouwingen op 9 november 2017

Na jaren van bezuinigen zijn we dan eindelijk op het punt gekomen dat we de teugels iets kunnen laten vieren. Maar niet teveel, want we zijn er nog niet.
In de kadernota was het beeld nog wat minder optimistisch. Verhogingen van de algemene uitkering hebben flink bijgedragen aan het verbeterde beeld.
De schuldenlast is echter nog veel te hoog met een netto-schuldquote van 101% voor 2018. En laten we niet vergeten dat het dak gerepareerd moet worden als de zon schijnt.
Maar even op adem komen, daar kunnen we ons wel in vinden. De OZB blijft komend jaar gelijk. De geplande verhoging gaat niet door en zelfs geen inflatiecorrectie. Dat is toch wel een felicitatie waard!

Bij deze laatste algemene beschouwingen van deze raad en dit college blikken we nog wat verder terug. Dan zien we dat de transities in het sociaal domein in Uithoorn goed zijn verlopen, met een goed draaiend Sociaal Team. De zorg is door de gemeente overgenomen. Nu verder kijken hoe we die zorg nog beter kunnen verlenen, zonder schotten tussen allerlei regelingen. Er zijn ook mooie initiatieven ontstaan. Zoals het Taalhuis, dat met veel vrijwilligers hard aan het werk is, en ook Uithoorn voor Elkaar. We zijn blij dat met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds veel inwoners geholpen kunnen worden, o.a. met zwemlessen voor kinderen. Ook met de armoedegelden, destijds op initiatief van DUS! geoormerkt, worden vele inwoners geholpen bij noodzakelijke uitgaven. Graag noem ik ook de Kinderboerderij, die door vrijwilligers weer tot leven is gebracht en in stand wordt gehouden.

Met de Uithoornlijn krijgen we goed openbaar vervoer op lange termijn. De Uithoornlijn ziet DUS! als een serieus alternatief voor de auto. Een prachtige snelle verbinding naar Amsterdam. Maar in dat kader moeten we ook oog blijven houden voor goede fietsverbindingen. Met name de elektrische fiets wordt steeds vaker gebruikt voor afstanden die mensen anders met de auto zouden doen. Helaas binnenkort enkele minder frequente busverbindingen, zoals in Meerwijk, maar wel meer lijnen, zoals naar Schiphol. We zijn benieuwd hoe lang dat stand gaat houden.
We zijn er content mee dat het hoofdstuk van de bezuinigingen op de sport eindelijk is afgerond. Althans vanavond kan dat middels een amendement gebeuren.
Blij zijn we ook dat het gebouw De Hoeksteen behouden blijft en ook gedeeltelijk openbaar toegankelijk. Nu de Thamerkerk nog!

De kwaliteit van het groen kan omhoog zonder al te veel moeite. Voor DUS! heeft kwaliteit niet zoveel te maken met de lengte van het gras, maar vooral meer biodiversiteit en groen waarin bijvoorbeeld bijen zich prettig voelen. Het belang van bijen, insecten en vlinders wordt door velen onderschat. We genieten bijvoorbeeld ook van de bermen langs de Watsonweg, de natuurvriendelijke oevers in Thamerdal, de kleine stukjes ongeorganiseerd groen.
Met grote belangstelling zien wij uit naar de door het college aangekondigde visie op duurzaamheid. Welke zaken komen daarin aan de orde? Kan het college daarover al een tipje van de sluier oplichten? Gaat het ook over afvalscheiding, bestaande woningen energie-neutraler maken, straatverlichting verduurzamen, zonnepanelen op bedrijfspanden of zonneweides? Misschien ook een duurzame-initiatievenfonds?

Grote zorgen maken we ons over het tekort aan woonruimte, zeker aan betaalbare woonruimte, woningen met middenhuur. Voor diverse groepen wordt het vrijwel onmogelijk om aan een woning te komen.
Zorgen ook over kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. Als gemeente dienen we het goede voorbeeld te geven om die mensen aan het werk te helpen. Voor zover wij weten doet Uithoorn dat nog niet!
Maatwerk is ook nodig bij naar het werk helpen van werkzoekenden. Met het oog gericht op een duurzame uitstroom. We moeten voorkomen dat veel geld gaat zitten in de bureaucratie en controle. Meer baseren op vertrouwen in mensen.

Bij de behandeling van de kadernota is op initiatief van DUS! een motie aangenomen over dementie-vriendelijke gemeente. Is er al iets te zeggen over de uitvoering van die motie?
Onze zorgen over de ontwikkelingen van Schiphol en de invloed daarvan op ons leefklimaat zijn niet bepaald afgenomen. De luchtvervuiling en de geluidhinder maken het wonen onder een uitvliegroute er niet leuker op. We kunnen slechts constateren dat de invloed van Uithoorn daarop zeer gering is. Als omwonenden van Schiphol en zeker die onder de uitvliegroutes van de Aalsmeerbaan voelen we ons in de maling genomen.

Al terugkijkend wil ik nog een laatste punt noemen: DUO+, de samenwerking met de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel. Voor de organisatie was de overgang naar DUO, natuurlijk een grote verandering. Voor ogen stond en staat het behalen van de 3 k’s: meer kwaliteit, minder kwetsbaar en minder kosten. Naar wij hopen kan binnen niet al te lange tijd achter al die doelen een vinkje gezet worden.

Traditiegetrouw spreken wij tenslotte onze dank uit voor de inzet van de vele vrijwilligers in Uithoorn. Die inzet is om meerdere redenen onbetaalbaar.

Fractie DUS!
Peter Timmer