Van de wethouder: de zorg in Uithoorn, de Hoeksteen en vluchtelingen

WethouderRiaZijlstra webVanaf januari valt de Jeugdzorg en een deel van de volwassenenzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, met minder geld dan het Rijk er tot nu toe voor uitgaf. Dat is een grote verandering voor de gemeente.
We hebben ons goed voorbereid op de nieuwe taken. Samen met de zorginstellingen werken we aan een andere manier van werken, zodat we met minder geld inwoners toch passende zorg kunnen geven. Dat betekent onder andere vroeg signaleren om zo licht mogelijke hulp in plaats van zware zorg in te zetten en coördinatie van de hulpverlening rondom een gezin.

Zo’n eerste jaar is natuurlijk spannend! We hebben de indruk dat de overgang naar de gemeente soepel is verlopen. Voor zover bekend zijn er geen mensen tussen wal en schip gevallen. Maar we zijn er nog niet. Met een andere manier van werken is slechts een start gemaakt. Er moet op dat vlak nog veel gebeuren. Belangrijk punt daarbij is samenwerking van organisaties en verbinding leggen tussen verschillende initiatieven. Dat probeer ik aan alle kanten te stimuleren.

Cultuur

Op 3 en 4 oktober vond de uitvoering van de Bibliopera plaats. Een prachtige uitvoering van een opera over het leven van Rietveld en de Hoeksteen, de enige kerk die door hem gebouwd is. Wat een talent in Uithoorn! Hulde aan de Stichting 50 jaar Hoeksteen, die dit alles mogelijk heeft gemaakt. Want het is heel veel werk geweest: vrijwilligers vinden met de juiste deskundigheid, crowdfunding, apparatuur regelen etc. Maar het resultaat was een professionele uitstraling, waar heel Uithoorn over sprak!

Wat gaat er nu met de Hoeksteen gebeuren? Onze voorkeur gaat uit naar een bestemming waar inwoners van Uithoorn, maar ook mensen van buiten, Rietveld kunnen ´beleven´. Dat klinkt best vaag, maar ideeën die daarbij horen zijn bijvoorbeeld het tentoonstellen van zijn werk, een werkplaats, een studiecentrum, horeca. De kleinkinderen van Rietveld zijn hierbij betrokken, evenals studenten van de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht. Het hele traject om tot een mooie herbestemming te komen wordt begeleid door een ervaren adviseur op het gebied van herstemming van cultureel erfgoed. Ik hoop dat er iets moois uit komt!

Vluchtelingen

En natuurlijk denken we ook binnen de gemeente na over de vluchtelingenproblematiek. Een aantal ondernemers heeft een aanbod gedaan om vluchtelingen op te vangen. Alle gegevens liggen nu bij het COA (Centraal orgaan opvang van asielzoekers). Het COA beoordeelt of een locatie geschikt is. Daarna vindt dan de politieke afweging plaats.

Een gemeente kan er ook voor kiezen om statushouders versneld te huisvesten. Statushouders zijn vluchtelingen die de asielzoekersprocedure doorlopen hebben en een vergunning hebben om in Nederland te wonen. Elke gemeente krijgt per half jaar te horen hoeveel statushouders ze moet huisvesten, afhankelijk van de grootte van de gemeente. Er zijn weinig huizen beschikbaar, veel gemeenten halen deze taakstelling niet. Statushouders wonen daarom langer in asielzoekerscentra, terwijl deze plekken hard nodig zijn voor nieuwe vluchtelingen.

Wat Uithoorn kan bijdragen, is best een lastige discussie. We hebben te maken met bestemmingsplannen, vliegroutes, draagvlak enz. Die discussie zijn we nog aan het voeren.