Van de wethouder: een lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin

Op naar de verkiezingen……..
Zo, het nieuwe jaar is alweer twee weken oud! Het wordt een spannende tijd: nog twee maanden en dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een mooie tijd om stil te staan bij wat er de afgelopen vier jaar in Uithoorn en De Kwakel is gebeurd, hoe ik mijn steentje daaraan bijgedragen heb en wat voor kansen ik zie in de toekomst.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ik begin graag met het Centrum Voor Jeugd en Gezin (CJG). André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin in het kabinet Balkenende IV, heeft dit enige jaren geleden geïntroduceerd. In elke gemeente zou een CJG de plek moeten zijn waar ouders en kinderen terecht kunnen met al hun vragen en problemen over opgroeien en opvoeden. In 2010 hadden we in Amstelland een regionaal CJG, samen met Amstelveen, Aalsmeer en Ouder-Amstel.
Toen ik net wethouder was, heb ik een rondje gedaan langs de scholen. Op mijn vraag hoe zij het CJG beleefden, kreeg ik vaak het antwoord dat ze er zelf nauwelijks gebruik van maakten en ook ouders niet daartoe stimuleerden. Het CJG bleek te ver af te staan van kinderen, ouders en organisaties. Dat was voor mij het signaal om het CJG meer lokaal te maken.

Hoe werkt het CJG nu?
Het CJG heeft een lokale coördinator en twee pedagogische medewerksters. De pedagogische medewerksters beantwoorden vragen van ouders en geven adviezen aan scholen en andere organisaties die met ouders en kinderen werken. Ze organiseren themabijeenkomsten voor ouders en denken mee in zorgoverleggen op scholen. De coördinator onderhoudt contacten met allerlei organisaties en stimuleert dat zij met elkaar samenwerken om ouders en kinderen adequate hulp te bieden. Gezinnen met meerdere problemen worden besproken in een overleg waar verschillende hulpverleners aan deelnemen. Zo zorgen we ervoor dat het gezin de juiste hulp ontvangt om weer op eigen kracht verder te kunnen gaan en werken hulpverleners minder langs elkaar heen.

In de toekomst
In 2015 valt de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, evenals delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Participatiewet. Het overleg van hulpverleners binnen het CJG wordt dan uitgebreid naar een sociaal team. Het sociaal team kijkt naar de hele omgeving van de volwassene of het gezin dat hulp nodig heeft. Door de bundeling van expertise van de professionals kan de juiste ondersteuning geboden worden.
Met het lokale CJG zijn we klaar voor de toekomst!