Wethouder

WethouderRiaZijlstra-web

Ria Zijlstra

3e locoburgemeester en wethouder voor maatschappelijke ondersteuning en zorg, maatschappelijke ontwikkeling en voor onderwijs

Portefeuille

Maatschappelijke ondersteuning en zorg:

gezondheidszorg
ouderenzorg
gehandicaptenzorg
jeugdzorg
WMO
integratie

Maatschappeijke ontwikkeling:

sport
accommodaties
kunst en cultuur

Onderwijs:

scholen en onderwijs
talentontwikkeling

Contact e-mail: wethouder.zijlstra@uithoorn.nl

Ria is drie succesvolle termijnen raadslid geweest en werd in 2010 voor de eerste periode wethouder in een coalitie van VVD, DUS! en PvdA. Nu is zij voor een tweede periode wethouder in de huidige coalitie van VVD, Gemeentebelangen en DUS! In haar vorige werkkring begeleidde ze de vorming van brede scholen, één van haar speerpunten. Ze woont samen en is moeder van twee kinderen. Duurzaamheid en participatie van iedereen in de samenleving zijn haar grote idealen.