World Cleanup Day 2019

Op zaterdag 21 september was weer het zover: World Cleanup Day. Net als vorig jaar georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. Tijdens deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar geven 160 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt.
En Uithoorn doet natuurlijk mee! Op initiatief van DUS-Uithoorn hebben een tiental vrijwilligers zaterdagochtend de omgeving van het Zijdelwaardplein, de Groene Scheg en de basisschool de Vuurvogel vrijgemaakt van zwerfafval. Het doel van deze actie is, naast het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil, ook het verkrijgen van meer waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu belandt en de herkomst ervan. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Hoe meer we te weten komen over het afval, hoe gerichter we namelijk kunnen werken aan oplossingen. Natuurlijk is het ook een oproep aan de inwoners van Uithoorn om het afval (vaak blikjes en plastic) niet zomaar op de straat of in de struiken te gooien. Deze actie leverde, helaas, toch weer tien gevulde vuilniszakken met zwerfafval op.

https://vimeo.com/361804480