Wethouder deelt eerste Puk & Ko thuistassen uit

Wethouder deelt eerste Puk & Ko thuistassen uit

25 januari 2012
Bij Peuteropvang ’t Overstapje was vorige week donderdag 19 januari wethouder Ria Zijlstra te gast bij de introductie van het nieuwe thema ‘Dit ben Ik’, een van de thema’s uit de methode Ko Totaal is, die aangeboden wordt bij alle peuteropvang- en kinderdag verblijven van Kinderopvang Solidoe (de Uithoornse kinderopvang + Kinderhof Aalsmeer = Kinderopvang Soldioe sinds 1 januari 2011) en basisscholen de Regenboog en de Vuurvogel.

De kracht van de methodiek zit hem in een gevarieerd en betekenis vol aanbieden van woorden in een thema. In dit kader is er een ‘thuis- 1 tas’ ontwikkeld met uitnodigende materialen waarmee ouders aan- 1 haken bij het thema. De gemeente Uithoorn heeft gelden beschikbaar gesteld voor dit initiatief en Wilma Abath van Stichting Cardanus coordineert het vullen van de tassen. De eerdergenoemde organisaties en basisschool ’t Startnest hebben in september 2011 met de gemeente Uithoorn het Voor en Vroegschools Educatie convenant gesloten waarmee wordt beoogd dat elk kind een gelijke kans krijgt in het onderwijs door zo vroeg mogelijk in te spelen op eventuele achterstanden.

Een werkgroep van ouders en leerlingen van de praktijkschool Uithoorn zorgt voor het ontwikkelen, kopiƫren, knippen, lamineren van materialen en zij maken dat de tassen echt uitnodigen om mee aan de slag te gaan! De wethouder liet zich niet onbetuigd en gaf ouders suggesties bij de materialen uit de 1e tas. Vanaf vandaag zult u de tas regelmatig in het straatbeeld zien! Omdat er over de 200 tassen gevuld moeten worden en het bovenal erg leuk om is om voor je kind bezig te zijn, kunt u aanhaken bij de werkgroep op vrijdagochtend (1x 14 dagen) in de Vuurvogel of de Regenboog. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven bij de leidster of de leerkracht.